Novosti

CHoose

CHoose je novi alat za konfiguraciju kompaktne hidraulike. Sadrži ogromnu biblioteku komponenata kompaktne hidraulike s punim kataloškim informacijama i provjerom grešaka u konfiguraciji. Tijekom konfiguracije, softver će vam pomoći kroz konfiguracijske korake, uz stalnu provjeru parametara projekta i detalja komponenti.