UVJETI KUPNJE PUTEM INTERNET TRGOVINE “ONLINE SHOP UN-TRA

1. OPĆE ODREDBE

Nositelj svih prava na internet domeni www.un-tra.hr je trgovačko društvo UN-TRA d.o.o. Korištenjem usluge Online Shopa UN-TRA i svih pridruženih stranica na domeni www.un-tra.hr smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Online Shopa UN-TRA , te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Online Shopa UN-TRA , smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora. Pružatelj usluge internet prodaje putem Online Shopa UN-TRA je tvrtka UN-TRA d.o.o. , Savica Šanci 127, 10000 Zagreb, OIB: 64717998440

Korisnike stranica upućuje se da prethodno kupovini upoznaju sa Uvjetima prodaje, te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. UN-TRA d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. UN-TRA d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Online Shopa UN-TRA u
svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Isto tako, UN-TRA d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Online Shopa UN-TRA u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Online Shopa UN-TRA odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Online Shopa UN-TRA od maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a UN-TRA d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Odnosno, kupoprodaju proizvoda u ponudi na domeni www.un-tra.hr u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Online Shop UN-TRA (odnosno UN-TRA d.o.o.) se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni www.un-tra.hr Online Shop UN-TRA zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda. Slike proizvoda na Online Shopu UN-TRA su ilustrativne prirode i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, te kupac takve proizvode ne može reklamirati s te osnove. Online Shop UN-TRA će nastojati na web stranicama www.un-tra.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

2. ONLINE KUPOVINA PUTEM “ONLINE SHOPA UN-TRA”

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu UN-TRA d.o.o. za sklapanje Ugovora, te korisnik kao Kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i tvrtke UN-TRA d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Registracijom u Online Shopu UN-TRA i/ili prijavom na Newsletter, korisnik daje suglasnost da ga Online Shop UN-TRA u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku predomisliti i odjaviti se sa liste primatelja Newslettera. Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Online Shopa UN-TRA uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) toga proizvoda te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe u Online Shopu UN-TRA , tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom i telefona s ljudskim posredovanjem. Korisnik je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail korisnika biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na domeni www.un-tra.hr , a uz svaki proizvod navedeni su podatci o specifikaciji proizvoda, cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su u rubrici Dostava.

Sve cijene proizvoda na web stranicama www.un-tra.hr izražene su sa uračunatim PDV-om. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na rubriku Uvjeti kupovine. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu UN-TRA d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Online Shopa UN-TRA ,
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Online Shopa UN-TRA ,
– odabirom plaćanja i dovršenjem/izmjenom narudžbe ostale upite slati na mail shop@un-tra.hr

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa. Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, UN-TRA d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete. Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i tvrtke UN-TRA d.o.o. zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti elektronički omogućen pregled i/ili na adresu e-pošte dostavljen email koji sadrži: potvrdu o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14), ovi Uvjet, te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača. Korisnik/Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti UN-TRA d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka elektroničkom poštom na: shop@un-tra.hr u kojoj će navesti svoje ime prezime , adresu,broj telefona i adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na stranicama Online Shopa UN-TRA u rubrici Uvjeti prodaje Kupac može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju UN-TRA d.o.o. bez
odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada UN-TRA d.o.o., odnosno Online Shop UN-TRA zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca UN-TRA d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu
roba bude vraćena.

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu UN-TRA d.o.o. (za Online Shop UN-TRA ), Savica Sanci 127, 10000 Zagreb, Hrvatska , bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je UN-TRA d.o.o odnosno Online Shopu UN-TRA , uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Troškove povrata robe kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti tvrtki UN-TRA d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio UN-TRA d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

CIJENA I UVJETI DOSTAVE

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda, te elektronički sustav Online Shopa UN-TRA potom izdaje narudžbenicu na kojoj se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave. Trošak dostave je iznos zasebno iskazan u košarici ispod cijene jednog ili više naručenih proizvoda i zaračunava se u fiksnom iznosu od 5 EUR (plus PDV-om) za sve proizvode čija je duljina manja od 2 m. U slučaju da duljina proizvoda iznosi 2 m ili više, trošak dostave se tada obračunava prema cjeniku za nestandardna pakiranja i iznosi 25 EUR (plus PDV). Cijena dostave jednaka je za cijelo područje Republike Hrvatske.

Trošak dostave se ne obračunava, odnosno dostava je BESPLATNA u slučajevima:

  • Kada narudžba premašuje iznos od 150 EUR (plus PDV)
  • Kada kupac osobno preuzima robu na lokaciji našeg skladišta

Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 5-7 radnih dana od dana primitka novčane uplate korisnika/Kupca na bankovni račun tvrtke UN-TRA d.o.o., izuzev slučajeva u kojima naručenih proizvoda trenutno nema u skladištu. Tada se isti naručuje od principala/dobavljača. Ukoliko se radi o takvom slučaju povlačenja/narudžbe proizvoda, moguće je da će se dostava proizvoda odužiti za period prvotno potreban da se naručeni proizvod pribavi u skladište iz kojeg se izdaju proizvodi za prodaju putem Web Shopa UN-TRA .

Isti postupak i produženi rok dostave vrijedi za artikle na popustu.

Ukoliko tvrtka UN-TRA d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, prodajno osoblje kontaktirati će Kupca telefonom ili emailom radi dogovora o zamjeni proizvoda ili otkazivanju naručenog proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni.

Trošak dostave naplaćuje se prilikom izračuna svih troškova narudžbe i prema tarifi dostavne službe. Svi proizvodi dostavljaju se dostavnom službom u roku 5-7 radnih dana od primitka novčane uplate Kupca na račun tvrtke UN-TRA d.o.o.

ZAMJENE, REKLAMACIJE I PRIGOVORI, TE MATERIJALNA ODGOVORNOST

Ukoliko kupac primi proizvod koji želi zamijeniti za drugi proizvod, to može učiniti kontaktiranjem Online Shopa UN-TRA adresu: shop@un-tra.hr , sjedište: UN-TRA d.o.o., Savica Sanci 127, 10000 Zagreb, Hrvatska

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne mogu oštetiti. Kupac bi trebao prilikom preuzimanja pregledati pošiljku, te ukoliko pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja/nedostataka, preporučuje se da kupac odbije primitak iste, budući da postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u Online Shop UN-TRA , uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Ukoliko Kupac utvrdi materijalne nedostatke na robi po primitku, reklamacije te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi na email adresu: , shop@un-tra.hr sjedište: UN-TRA d.o.o., Savica Sanci 127, 10000 Zagreb, Hrvatska

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ ili neispravnosti isporučene robe, Kupac može vratiti artikl na prethodno navedenu adresu, kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se pomnim pregledom utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda namjernim/slučajnim mehaničkim postupkom, koji je nastao nakon što je proizvod pregledan i poslan kupcu, reklamacija će se odbiti odnosno osporiti. U takvom slučaju utvrđuje se materijalna
odgovornost kupca za kupljeni proizvod.

Također, naglašava se da prema čl. 43 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), st. 5. i 6., postoji pravo da, ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na Kupca (od dana kupnje proizvoda), a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi nakon šest mjeseci, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na Kupca/potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja.

Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon dvije godine od kupnje proizvoda

UVJETI PROCESA KUPOVINE

Osnovne karakteristike proizvoda (sirovinski sastav, dostupne veličine, te boje), cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod. Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). Sve cijene proizvoda i usluga ponuđenih na stranicama www.un-tra.hr obuhvaćaju PDV.

UN-TRA d.o.o. tretira odabrane proizvode u košarici registriranog ili neregistriranog korisnika kao narudžbu, te zadržava pravo otkazati ju iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, osoblje Online Shopa UN-TRA će uz navođenje razloga o navedenom obavijestiti korisnika na njegovu e-mail adresu ili putem upisanog kontakt telefona. Ukoliko Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju kupac može kontaktirati Online Shop UN-TRA na: shop@un-tra.hr, sati, kako bi djelatnici provjerili je li narudžba zaprimljena.

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, korisnik/Kupac (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristajanjem na Uvjete kupnje potvrđuje da je prije sklapanja ugovora primio na znanje informacije objavljene na domeni www.un-tra.hr i njenim podstanicama, odnosno: ime, tvrtka ili naziv, matični broj i sjedište Trgovca načinima na koje može iznijeti svoje prigovore; informacije i proizvodima koji se nude, te njihovu nazivu, glavnim svojstvima kao i cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja; informacije o troškovima dostave proizvoda; kao i informacije o načinu plaćanja, te načinu i roku isporuke proizvoda.

Online Shop UN-TRA (UN-TRA d.o.o.) je obvezan dostaviti korisniku/Kupcu (u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) potvrdu prethodno navedenog sadržaja u pisanom ili nekom drugom dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda. Pristajanjem na ove Uvjete, korisnik/Kupac je suglasan da mu se potvrda prethodne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe.

NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje općom uplatnicom – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Online Shop UN-TRA prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku od 7 dana.

b) Plaćanje internet bankarstvom – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Online Shop UN-TRA prosljeđuje emailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

Prilikom odabira plaćanja općom uplatnicom Kupac dobiva na email adresu (navedenu u narudžbi) sve podatke koji su potrebni kako bi izvršio plaćanje

Novčani primitak na računu tvrtke UN-TRA d.o.o. vidljiv je najranije slijedeći radni dan, odnosno u roku 24-48 sati od trenutka plaćanja (ne računajući vikende, blagdane i praznike). Uplate koje je Kupac izvršio u petak najčešće su vidljive u ponedjeljak, kada se proizvodi šalju ekspresnom dostavnom službom.

3. ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA/KUPACA

Online Shop UN-TRA se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Online Shopa UN-TRA , te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Online Shop UN-TRA može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Online Shopu UN-TRA . Online Shop UN-TRA (UN-TRA d.o.o.) nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, a ukoliko navedeni nisu u domeni Online Shopa UN-TRA (UN-TRA d.o.o.). Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka o tome treba u najkraćem roku obavijestiti Online Shop UN-TRA (UN-TRA d.o.o.) na e-mail adresu: shop@un-tra.hr

Online Shop UN-TRA će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga Online Shopa UN-TRA. Online Shop UN-TRA prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Online Shopa UN-TRA bez otkrivanja identiteta  korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Online Shop UN-TRA prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika i o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde  preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Online Shop UN-TRA će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Online Shopa UN-TRA od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Online Shop UN-TRA će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge.

4. PRIVATNOST PODATAKA

Online Shop UN-TRA na svojim stranicama posjetiteljima nudi alate za kontrolu korištenja vlastitih osobnih podataka. Ako imate bilo kakvih pitanja ili specifičnih zahtjeva, obratite se izravno emailom na adresu : shop@un-tra.hr